Главная страница - ОАО Гидропривод
Русский | English  
О компании Продукция Контакт  
     
На сайте:

Первое полугодие 2012 года

20.04.2012

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ ПАТ “Харківський завод Гідропривід»

(код за ЄДРПОУ 00223214)

Повідомляємо, що чергові збори акціонерів ПАТ “Харківський завод «Гідропривід» відбудуться «20» квітня 2012 року о 15-00 год..

Адрес: м. Харків, вул. Мала Панасівська, 1, кім. № 218

Реєстрація учасників проводиться з 14-30 год. до 15-00 год. на підставі документу, що посвідчує особу; представників акціонерів – на підставі довіреності на право участі у зборах, засвідчену у відповідності до чинного законодавством України, та документ, що посвідчує особу.

Порядок денний :

 1. Обрання Голови та Секретаря загальних зборів.

 2. Обрання лічильної комісії.

 3. Відзив та обрання голови та членів правління.

 4. Відзив та обрання голови та членів Наглядової Ради.

 5. Відзив та обрання голови та членів Ревізійної Комісії.

 6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради за 2011 рік.

 7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління за 2011 рік.

 8. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії за 2011 рік.

 9. Затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів.

 10. Затвердження річного звіту товариства.

 11. Розподіл прибутку і збитків товариства з урахуванням вимог, передбаченим законом.

 12. Затвердження розміру річних дивідендів.

Інформація за основними показниками фінансово-господарської діяльності (тис. грн.)

Найменування показника

період

звітний

попередній

Усього активів

23839

21133

Основні засоби

4878

5358

Довгострокові фінансові інвестиції

1756

1756

Запаси

4759

3813

Сумарна дебіторська заборгованість

8648

10205

Грошові кошти та їх еквіваленти

0

1

Нерозподілений прибуток

3938

3916

Власний капітал

4916

4916

Статутний капітал

152

152

Довгострокові забовязання

211

211

Поточні забовязання

14622

11938

Чистий прибуток (збиток)

22

28

Середньорічна кількість акцій (шт.)

43542

43542

Кількість власних акцій, викуплених

протягом періоду (шт.)

0

0

Загальна сума коштів, витрачений на викуп власних акцій в протягом періоду

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

20

46

Акціонери або їх представники можуть ознайомитися з документами, пов’язаними з порядком денним зборів, а також внести свої пропозиції відповідно до порядку денного зборів за адресою м. Харків, вул. Мала Панасівська, 1, з 10-00 до 12-00 відповідно до діючого законодавства України. Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами Пустовойтова Ірина Юріївна .

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах .20.04.2012 р.

Довідки за телефоном: (057) 733-70-40

Правління

Голова правління __________________ Д.Б. Лапенков


<<< Назад

 
  О компании
  Каталог продукции
  Услуги
  Закупки
  Контакт
  Новости
 
  2013 год
  2012 год
 
  Второе полугодие 2012 года
  Первое полугодие 2012 года
  2011 год
  2007 год
  2006 год
  2005 год
  2004 год
  Сертификат качества
  Карта сайта
   
   
   
  Поиск по сайту:
 
 
   
   
Rambler's Top100
 

Телефон: +38 (057) 712-42-22, факс:+38 (057) 712-44-45
gidroprivod@ukr.net
sbit_gidroprivod@ukr.net

 

© 2003 Гидропривод
Все права защищены
контакт

разработка sdesign.com.ua